La pierre d'autel !

Mis à jour : 3 févr. 2019

Le service d'art sacré du diocèse de Lille a offert pour la chapelle une pierre d'autel.

Y est incrustée une relique dont l'origine et l'appartenance sont inconnues...

Une touche complémentaire historique... laissée à la libre appréciation de chacun.

De altaarsteen !

De dienst van heilige kunst van het bisdom van Lille heeft een altaarsteen geschonken voor de kapel.

Ze is ingelegd met een relikwie waarvan de origine en vorm onbekend zijn...

Een historisch detail, overgelaten aan ieder's waardering...

66 vues0 commentaire