Les compagnons d'Yser Houck s'activent

La dalle est coulée, la finition des joints (superbe!) est entamée, la charpente est posée. Demain le dallage en pierre de Tournai.Aucun retard sur l'avancement des travaux, du bel ouvrage !

Toujours sous la conduite de Michel, les compagnons d'Yser Houck travaillent avec coeur, goût et rigueur pour mener à bien ce chantier.


Nous tenons à rendre hommage et à féliciter Félix qui, durant ce week-end, a confectionné de ses mains le cadre de la petite fenêtre ogivale à l'arrière de la chapelle.


De vrienden van de Yser Houck zijn druk bezig

De tegel is bevestigd, de afwerking van de dichtingen  is begonnen en de omlijsting is geplaatst. morgen te betegeling in blauwsteen. Niet één vertraging tijdens de werken, geweldig!

Nog steeds onder leiding van Michel werken de kameraden van Yser Houck met hart en ziel om dit werk goed te voltooien.

Wij moeten Félix bedanken die tijdens dit weekend met de hand het kader voor het kleine raam met spitsbogen achterin de kapel gevormd heeft.

9 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout